In de zomermaanden kun je buiten grasaren (kruipers)

tegenkomen in hoog doorgeschoten gras. Omdat er aan een grasaar een scherpe punt zit met een soort weerhaakjes kunnen ze letterlijk het lichaam "inkruipen", bijvoorbeeld tussen de tenen of in de oren. Het lichaam ziet deze zaden als lichaamsvreemd materiaal en reageert dan met een ontsteking.

 

Verschijnselen die kunnen optreden bij een grasaar kunnen sterk uiteenlopen en zijn uiteraard afhankelijk van de plaats waar de grasaar binnendringt. De verschijnselen beginnen van het ene moment op het andere en kunnen (zeer) heftig zijn.